بازدید از فضاهای تولیدی فردوس

بازدید از فضاهای تولیدی فردوس

بازدید فردوس

بازدید فوق در شهرستان فردوس به منظور احصاء نیازهای واحدهای تولیدی در دست ساخت این شهرستان انجام شد. این بازدید به همراه دو مالک طرح و نماینده فرمانداری شهرستان بیرجند صورت پذیرفت.

 

طی این بازدید، نیازهای تاسیس دو خط تولید بلوکه سبک و تیرگرد شناسایی و مکان‌های مناسب جهت راه‌اندازی مشخص گردید.