جلسه مشترک دو اتحادیه در مشهد

جلسه مشترک دو اتحادیه ماشین‌سازی و لوازم یدکی خودرو مشهد

جلسه اتحادیه

در جلسه‌ای مشترک بین اتحادیه ماشین سازی، تراش‌کاری و ذوب فلزات با اتحادیه لوازم یدکی خودرو مشهد، و با حضور نمایندگان کانون قالب‌سازان مشهد به بررسی و حل مسائل موجود پرداختیم.

 

امید است که برگزاری این جلسات کمک شایانی در جهت هماهنگی بین نهادهای صنعتی استان خراسان رضوی و مشخصاً شهر مشهد باشد.

جلسه اتحادیه ماشین سازی

جلسه اتحادیه ماشین سازی