دستگاه شهر فرنگ هوشمند

دستگاه شهر فرنگ هوشمند

کتابخانه خراسان رضوی

به سفارش اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی، دستگاه شهر فرنگ هوشمند طراحی و ساخته شد. تعداد زیادی از این دستگاه در کتابخانه‌های سراسر استان نصب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نسخه دیگری از این دستگاه در شهربازی سرزمین عجایب مشهد در حال استفاده است.

دستگاه شهر فرنگ هوشمند

شهر فرنگ

شهر فرنگ هوشمند

 

روند ساخت نسخه‌های دستگاه شهر فرنگ هوشمند

پیمانکاران کتابخانه

photo_2022-10-26_13-44-27

سرزمین عجایب

این دستگاه در سه نسل متفاوت ساخته شده است. که هر بار با ویژگی‌های بیشتر و کامل‌تر طراحی و تولید شد.

اینستاگرام ایران آنر را دنبال کنید

بازدیدهای دیگر را اینجا ببینید