دستگاه پُر کننده به سفارش صنایع دفاع

دستگاه پُر کننده مهمات به سفارش صنایع دفاع

دستگاه پُر کننده

طراحی دستگاه پُر کننده مهمات به سفارش صنایع دفاع ایران، توسط گروه صنایع دانش بنیان ایران آنر انجام گرفت. جزئیات طراحی را در تصاویر ببینید.

صنایع دفاع

پر کننده مهمات

اینستاگرام ایران آنر را دنبال کنید

بازدیدهای دیگر را اینجا ببینید