طراحی و ساخت دستگاه کریمپ پین

طراحی و ساخت دستگاه کریمپ پین

دستگاه کریمپ پین

در سال ۱۳۹۸ بازدیدی از مجموعه صنایع امام هادی (علیه‌السلام) توسط مدیرعامل و کارشناسان گروه صنایع دانش بنیان ایران آنر صورت گرفت. هدف از انجام بازدید، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه این واحد صنعتی بود. یکی از نیازهای احصاء شده دستگاه کریمپ پین بود. این دستگاه توسط گروه ایران آنر طراحی و ساخته شد و تحویل مجموعه گردید.

دستگاه کریمپ پین

صنایع امام هادی

دستگاه کریمپ پین

دستگاه کریمپ پین

دستگاه کریمپ پین

کریمپ پین

دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع همواره می‌تواند پاشنه آشیل آنها باشد. در شرایط تحریم فعلی، ما تلاش می‌کنیم نیازهای صنایع را با هدف ادامه حیات و پیشرفت آنها تامین کنیم.

اینستاگرام ایران آنر را دنبال کنید

بازدیدهای دیگر را اینجا ببینید